عاصمه جهانگیر از وضعیت حقوق بشر ایران ابراز نگرانی کرد

101

گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل‌متحد در امور ایران خانم عاصمه جهانگیر گفتند؛ هیچ پیشرفت چشمگیری در حقوق بشر ایران صورت نگرفته است

 خانم جهاگیر از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد و اضافه نمود وضع در جاهایی چون قوه قضاییه و وکلای مستقل، آزادی بیان و بازداشتهای خودسرانه همچنان مایه نگرانی جدی است.

گروه بزرگی از ایرانیان تماس گرفتند و گفته اند که خانواده نفراتی که مقیم خارج ایران هستند عمدتا از اعمال انتقامجویانه علیه اعضای خانواده خود در ایران از سوی حاکمیت نگران هستند.