فراخوان تجمع اعتراضی سراسری فرهنگیان

274

فراخوان تجمع اعتراضی سراسری فرهنگیان

تاریخ : ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۵

زمان : ساعت ١٠ لغایت ١٢

مکان تجمع: استانهای تهران و البرز و دیگر استانها در صورت توانایی :مقابل مجلس

مراکز استانها : مقابل اداره کل

شهرستانها : مقابل اداره آموزش پرورش آن شهرستان

خواست افزایش دستمزدها بالای خط فقر، پایان دادن به امنیتی کردن آموزش و پرورش و ازادی فوری اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان که با شش سال حکم در بند ٣٥٠ اوین بسر میبرد، از جمله دو خواست مهم و فوری معلمان است. معلمان با خواستهایی چون خط فقر ٤ میلیون حقوق ما یک میلیون، بیمه کارامد درمان رایگان است، معیشت ، منزلت حق مسلم ماست، تحصیل رایگان برای همه کودکان بارها و بارها خواستهایشان را اعلام کرده اند. خواستهای معلمان ، خواستهای همه مردم است، وسیعا حمایت کنیم و اطلاع رسانی کنیم.