کشف شبکه بزرگ تروریستی سپاه پاسداران در بحرین بار دیگر پرده از دخالتهای ایران در منطقه خاورمیانه برداشت. گزارشی از تلویزیون العربیه ۱۵اسفند ۹۵:

شبکه تروریستی سپاه پاسداران ۵۴ عضو دارد. آنها عملیات تروریستی در بحرین را طراحی و اجرا می‌کردند. مقامات بحرینی گفتند تاکنون ۲۵تن از افراد این گروه را دستگیر کرده‌اند. آنها در هماهنگی با ایران ترور و هدف قرار دادن نیروهای امنیتی بحرین را طراحی می‌کردند.

مقامهای بحرینی اعلام کردند مقادیری سلاح، مواد منفجره و مهمات را از اعضای دستگیر شده این شبکه به‌دست آورده‌اند.

عبدالله الجنید نویسنده و خبرنگار عرب در ارتباط با ملیت این افراد به تلویزیون العربیه گفت: این افراد همه بحرینی هستند. بعد از دستگیری مشخص شد و هسته‌های پشتیبانی کننده این شبکه یا در ایران یا در لبنان هستند. این هسته‌ها برای شبکه بحرینی سلاح تهیه می‌کرده‌اند یا به آنها محل مخفی شدن می‌دادند و به‌صورت عمومی از آنها حمایت لجستیکی می‌کرده‌اند یا عملیات آنها را اجرا می‌کرده‌اند.

در دو هفته اخیر شاهد دو انفجار در بحرین بودیم که قربانیان آن غیرنظامی بودند. قربانیان این شبکه اتفاقاً شیعیان بودند.

العربیه: چه اطلاعاتی دارید که این گروه در هماهنگی با ایران عمل می‌کرده است؟

عبدالله الجنید: دلایل دست داشتن ایران و به‌طور مشخص سپاه پاسداران در فرماندهی این شبکه بسیار روشن است.

در درجه اول کسی که این عملیات را فرماندهی می‌کند در ایران است. اینها رهبری معنوی و سیاسی هستند و حتی بخشی از این گروه هم در عراق حضور دارند که در عملیات مستقیم در بحرین دست دارند.