تجمع اعتراضی مردم لرستان در اعتراض به برنامه صدا و سیما

176

یکی از دوستان آژانس ایران خبر از انجام یک تجمع اعتراضی که در روزهای آینده شکل میگیرد اطلاع  داده است. این هموطن  طی نامه ای از توهین بی شرمانه یکی از مجریان دلقک صدا و سیما برای خودشیرینی و برای خودنمایی به هموطنان لر گزارشی ارسال داده و نوشته است؛ پس از دیدن این برنامه مردم بشدت متاثر شده و میگویند با اینکه زبان لری گویش اصیل ایرانی است الان تبدیل به لهجه طنز صدا و سیما شده است و انتظار رسیدگی دارند!‌ چرا در یک رسانه رسمی به یک قوم اصیل ایرانی توهین میشود! و هیچ مسولی پیگیر ماجرا نمیشود! جای تعجب و تاثر است به همین دلیل قرار است روز چهارشنبه پس فردا ساعت ۴ بعداز ظهر در خرم آباد تجمعی در اعتراض به تبعیض و توهین علنی شکل داده شود.