سریع خواندن یک نوشته، مهارتی است که اکثر افراد با تمرین کردن و وقت گذاشتن روی آن می‌توانند حرفه‌ای شوند اما درک کامل مطالب خوانده شده در این نوع خواندن، بسیار سخت است.

نمونه‌ای استثنایی از افرادی که می‌توانست هم کتاب خود را سریع بخواند و هم آن را به طور کامل متوجه شود، معلولی بود به نام کیم پیک و با این شرایط گاهی هم توسط افراد دیگر با نام مگا دانشمند نامیده می‌شد.

مگا دانشمند قادر بود کتاب‌هایی را که می‌خواند با سرعت بالا بخواند و تقریبا همه آن کتاب‌ها را به یاد بیاورد و حتی می‌توانست در زمان کتاب خواندن با یک چشم یک صفحه و با چشم دیگر صفحه دیگر آن کتاب را بخواند اما زمانی که مورد آزمون قرار گرفت و موفق شد ۹۸ درصد کتابی را که خوانده بود، به یاد بیاورد، به هوش وی ایمان آورده شد.

بعد از آزمایش‌هایی که روی پیک انجام شده بود، مشخص شد او بدون جسم پینه – رشته‌های عصبی که دو نیمکره مغز را به هم متصل می‌کند، به دنیا آمده بود که دلیل خواندن مجزای او با چشم‌هایش را اثبات می‌کرد.

گفتنی است؛ فیلم «مرد بارانی» با هنرنمایی تام کروز و داستین هافمن از روی زندگی کیم پیک ساخته شده بود.