تجمع کارگران پلی اکریل اصفهان و رانندگان آبادان امروز شکل گرفت

100
تجمع کارگران پلی اکریل اصفهان

صبح امروز یکشنبه ۱۵اسفند بیش از ۲۰۰تن از کارگران پلی اکریل اصفهان مقابل فرمانداری مبارکه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

آنها در اعتراض به تعطیلی کارخانه و پرداخت نشدن ۸ماه حقوق عقب‌افتاده اقدام به تجمع کردند.

پیش از این بارها کارگران پلی اکریل تجمعات اعتراضی برگزار کرده‌اند اما هیچ پاسخی تاکنون نگرفته‌اند.

کارگران پلی اکریل می‌گویند شب سال نو شرمنده خانواده هامان هستیم و امیدی به حل مشکلات نداریم؛ راهی به جز تجمعات مکرر برای ما باقی نمانده است.

همچنین در یک تجمع اعتراضی دیگر که صبح امروزیکشنبه (۱۵ اسفند ماه) انجام گرفت گروهی از رانند‌ه‌های اتوبوسهای  خطوط ناوگان مسافر بری درون استانی شهر آبادان مقابل ساختمان شهر داری این شهر دست به تجمع زدند.

اعتراض  این دسته از کارگران در انتقاد به جابجایی پایانه مسافربری به خارج از شهر است چرا که آنان معتقدند این جابجایی از سوی شهرداری موجب کاهش کسب کار آنها شده‌است.