تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران

دانشجویان دانشگاه تهران طبق فراخوان قبلی امروز ۱۵ اسفند ۹۵ ساعت ۱۱:۳۰ از جلوی کتابخانه مرکزی به پولی سازی آموزشی و قانون سنوات دست به تجمع و تحصن اعتراضی زدند.

دانشجویان معترض با نوشتن یک بیانیه اعتراضی گفتند: با توجه به پیشروی‌های اخیر روند کالایی‌سازی و پولی‌سازی دانشگاه‌ها، اینک همه دریافته‌ایم که مواجهه با این مساله شوم جز از طریق مقاومت همگانی دانشجویان امکان‌پذیر نیست. این روند طی چند سال گذشت، نه تنها خود آموزش (که بناست مقوله‌ای رهایی‌بخش باشد) را مورد هجمه قرار داده، بلکه همچنین کل مناسبات تحصیلی را تحت تاثیر قرار داده است؛ از تصویب قانون سنوات گرفته تا اخذ جریمه بابت دروس افتاده و هزینه گرفتن از بابت دروس پیش‌نیاز؛ و چنانکه می‌دانیم مساله به همین موارد محدود نمی‌شود. ما دانشجویان دانشگاه تهران به جد بر این باوریم که باید در برابر این روند کالایی‌سازی و پولی‌سازی ایستادگی کنیم.

در اشاره به بخشی از این روند، می‌توانیم از اجاره‌دهی فضاهای عمومی دانشگاه (اعم از کلاس‌ها، آزمایشگاه‌ها، آتلیه‌ها، تالارها، کارگاه‌ها، بوفه‌ها و محیط‌های ورزشی که علی القاعده باید مکانی برای تقویت شور و نشاط دانشجویی باشند) و مسائل دیگری از همین دست یاد کنیم.  همچنین باید توجه داشته باشیم که پولی‌سازی دانشگاه چیزی نیست که بتوان آن را مجزای از خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی همه مناسبات و روندهای اجتماعی دانست.در واقع، پولی‌سازی دانشگاه‌ها خود نتیجه همین فرآیند است و می‌توانیم رد این مناسبات را در دیگر پایه‌های آموزشی پیش از دانشگاه (از پیش از دبستان تا کنکور) بیابیم؛ فرآیندی که درهای آموزش و تحصیل را تنها بر روی مرفهین اجتماعی باز کرده و از ورود بخش قابل توجهی از متقاضیان آموزش ممانعت به عمل می‌آورد.  با توجه به موارد بالا، ما دانشجویان دانشگاه تهران با تاکید بر مساله سنوات و هزینه‌های سرسام‌آور آن تا زمانی که الغای کل این روند و در دسترس بودن آموزش رایگان و برابر برای همه اقشار اجتماعی محروم و فرودست فراهم نشود، در سطوح مختلف ایستادگی کرده و از پای نمی‌شینیم.»