‏این شهر پایتخت بزرگترین امپراطوری هندو بوده است که در سال ۱۳۳۹ میلادی شکل گرفته است و اوج قدرت آن به سالهای ‏‏۱۵۰۹ تا ۱۵۲۹ باز می گردد. در قرن ۱۴ این شهر جمعیت تقریبی نیم میلیون نفر داشت. ویرانه های باقیمانده از این شهر امروزه ‏چشم انداز زیبایی را در این منطقه ایجاد کرده است بخصوص معابدی که مربوط به قرن ۱۶ می شود از بناهای ثبت شده در ‏میراث جهانی می باشد و اثری تاریخی و هنری از مردمان آن زمان را به تصویر می کشد.