ما از قدیمی‌ترین خلق‌های این منطقه هستیم

78

جمانه محمد خیر از نمایندگان سازمانهای غیردولتی سوریه در مذاکرات ژنو، بر همبستگی مردم سوریه با مردم ایران و حسابرسی از جنایات دو دیکتاتوری حاکم بر تهران و دمشق تأکید کرد.

وی که مدیر اجرایی مؤسسه بین‌المللی حمایت از زنان است، گفت: « جنایتهایی که رژیم سوریه و ایران مرتکب شده‌اند… مشمول مرور زمان نمی‌شود و ما به‌عنوان سازمانهای غیردولتی از قربانیان این جنایتها برای حسابرسی از این دو رژیم حمایت می‌کنیم».

جمانه محمد خیر ، گفت: «من رئیس اجرایی مؤسسه بین‌المللی حمایت از زنان و یکی از نمایندگان جامعه مدنی سوریه در ژنو هستم؛ ایران دشمن مردم سوریه است؛ به‌خصوص با حمایت از شبه‌نظامیان بنیادگرای شیعی که زنان و کودکان را به قتل می‌رسانند؛ من این را از زبان تعداد زیادی از زنانی می‌گویم که از کشتار کرم الزیتون و کشتار الحوله در حمص نجات یافتند؛ واقعیت این است که ما در سازمانهای غیردولتی، خواستار مشارکت واقعی با مردم ایران و جامعه مدنی آن در همه زمینه‌ها و به دور از هر گونه دسته‌بندی فرقه‌یی هستیم».

جمانه محمد خیر که از شاهدان قتل‌عام بزرگ حما در سال ۱۹۸۲ میلادی به‌دست دیکتاتوری حافظ اسد است، گفت: «جنایتهایی که رژیم سوریه و ایران مرتکب شده‌اند… ، جنایت‌های ضدبشری است که مشمول مرور زمان نخواهد شد و قربانیان باید جنایتکاران را مورد تعقیب قرار دهند؛ ما به‌عنوان سازمانهای غیردولتی آرزو داریم که آنها به حقوقشان برسند و برای موفقیت آنها و رسیدن به حقوقشان از آنها حمایت می‌کنیم. این جنایتها را در هر جایی که باشد محکوم می‌کنیم؛ ما همچنین شباهتهایی را بین جنایتهایی که در سوریه و ایران صورت می‌گیرد می‌بینیم؛ این فرصتی برای گفتگو و هم‌پیمانی بین مردم ایران و سوریه، صرف‌نظر از اتحادی است که بین حکومتها وجود دارد.»

مدیر اجرایی مؤسسه بین‌المللی حمایت از زنان گفت: «به خواهران و برادران ایرانی می‌گوییم… ما از قدیمی‌ترین خلق‌های این منطقه هستیم، گذشته‌یی متنوع و دیرینه ما را به هم پیوند داده و ما به شما چشم دوخته‌ایم تا آینده‌یی بر اساس عدالت و حسن همجواری، به‌ دور از هر گونه دسته‌بندی فرقه‌یی بنا کنیم. ما شما را به مقابله با تلاش‌ها برای اشاعه و گسترش فرقه‌گرایی مذهبی در منطقه فرا می‌خوانیم. چرا که روابط بین خلق‌ها بر اساس منافع و سیاست ساخته می‌شود و نه بر اساس مذهب و دسته‌بندی‌های دیگر.