دو زن مسيحي در تهران و اروميه بازداشت مي شوند

215

۴شهروند مسيحي، از جمله دو زن، از سوي مأموران امنيتي در تهران و اروميه بازداشت شدند. هويت اين دو زن،

نانا بدریان و انوشه (ورونیکا)‌ رضابخش عنوان شده است.

خانم بدریان و همسرش، اهل تاجيكستان مي باشند. خانم بدریان روز ۴ بهمن بازداشت و بعد از بازجویی و تحمل سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین، به بند عمومی زنان اوين منتقل شده است.

خانم انوشه رضابخش و فرزندش نيز در ۲ اسفندماه به بازداشتگاهي در اروميه منتقل گرديده اند و اطلاعی از وضعیت آنها در دست نیست.