تصاویر شلیک ماموران نیروی انتظامی به سوی دانشجویان

198
تصاویر شلیک ماموران نیروی انتظامی به سوی دانشجویان

پنجشنبه شب ۱۲ اسفند ماموران نیروی انتظامی اقدام به تیراندازی به سمت خودروی پنج دانشجو در جاده ایرانشهر کرده و آنها را مجروح کردند. این دانشجویان که در حین تردد بین شهری بودند هر چه فریاد میزدند که دانشجویان دانشگاه هستند تاثیری نداشت و ماموران عمدا میخواستند به سمت دانشجویان شلیک کنند. پس از اتمام شلیک و مطمئن شدن از زخمی شدن دانشجویان آنها را به جای رساندن به بیمارستان به باد کتک گرفتند.

اسامی این دانشجویان عبارتند از عاصم و نعیم شهنوازی، حیدر حسین زهی، سامان شهنوازی و داوود تاگزی پور

سامان شهنوازی دانشجوی مهندسی تکنولوژی ساختمان در شرح ماجرا با انتشار ویدیویی گفت: ”بدون ایست به سمت ما آتش گشودند و به فریادهای ما که می‌گفتیم بی‌گناهیم و دانشجوییم گوش نمی‌دادند“.

وی افزود: ”مأموران بعد از نیم ساعت تیراندازی پیش ما آمده و قبل از این‌که به آمبولانس زنگ بزنند ما را به باد کتک و ضرب ‌و شتم گرفتند“.