زمان آن رسیده که جلوی جنایت‌های متعدد ایران گرفته شود

102

جرج صبرا عضو هیأت عالی مذاکرات در گفتگوهای جاری در ژنو، هشدار داد که ایران شریک واقعی بشار اسد در همه جنایات آن است و دخالتهای آن در سراسر منطقه عربی نیز گسترش یافته است… اکنون زمان آن است که جلوی این جنایت‌های متعدد و خطرناک گرفته شود.

جرج صبرا: توسعه‌طلبی ایران در سراسر منطقه به حد غیرقابل تحملی رسیده است. نه فقط برای ما به‌عنوان سوریها که از نفوذ ایران رنج می‌بریم، دخالتهای ایران در سراسر منطقه عربی نیز گسترش یافته، به یمن رسیده و شمال آفریقا را نیز تهدید می‌کند. زمان آن رسیده که جلوی این جنایت‌های متعدد و خطرناک گرفته شود.

ایران با قتل و کشتار در کنار رژیم اسد شروع کرد و با عملیات کوچ‌دادن فرقه‌یی در عراق و سوریه ادامه داد؛ ایران با عملیات بر هم زدن بافت جمعیتی و ایجاد شقه و شکاف در بین اعراب بر مبنای مذهب و فرقه، بر آن است تا به رویای امپراطوری (خود) جامه عمل بپوشاند که اگر خدای ناکرده چنین چیزی اتفاق بیفتد دهها سال انواع درگیریهای خطرناک به‌وجود خواهد آمد.