حکم قطع دست یک زندانی امروز تایید شد

252
حکم قطع دست یک زندانی

امروز۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۵: حکم قطع دست یک زندانی که به اتهام سرقت صادر شده بود در دیوان عالی کشور تأیید شد.

بنابه اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور حکم قطع دست یک زندانی به نام “مصطفی شاهی” را که خرداد ۹۴ از سوی دادگاه عمومی ارومیه صادر شده بود مورد تأیید قرار داد.

“مصطفی شاهی” اهل روستای “شورکهریز” خوی است و سال ۱۳۹۳ به اتهام سرقت در ارومیه بازداشت شده است. وی پس از مدتی برای نزدیکی به خانواده تقاضا کرد از زندان ارومیه به زندان خوی منتقل شود و با تقاضای وی موافقت شد.

یکی از بستگان مصطفی شاهی ضمن ابراز نگرانی از قریب الوقوع بودن تاریخ اجرای حکم وی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: “مصطفی ۴۱ ساله است و یک دختر خردسال دارد و از روی فقر و بدبختی دست به این کارزده. مصطفی هنوز هم دارد می‌گوید کار من نبوده و آن کسی که با او بوده و در اصل سرقت را انجام داده به نام … فرار کرده و در اعترافات، مصطفی مجبور شده جرم را برعهده بگیرد.”

در تاریخ ۲۴ بهمن هم  خبر صدور حکم قطع دست برای سه متهم به سرقت توسط دادگاه کیفری یک استان تهران منتشر شد. این حکم روز شنبه، ۲۳ بهمن، صادر شده و طی آن دو برادر و فرد «همدستشان» به «قطع دست و رد مال» محکوم شدند.

البته اگر قانون قطع دست برای دزدی باشد تمامی سردمداران حکومت هر دو دستشان تا آرنج قطع میشود اول از همه خود دادستان و رئیس قوه قضاییه.