یک زوج مسیحی اهل کشور تاجیکستان در ایران بازداشت شدند.  نانا بدریان و آندره وارتانیان، زوج مسیحی اهل تاجیکستان به ترتیب از ۳۹ و ۴۹ روز پیش توسط نیروهای وزارت اطلاعات در تهران بازداشت شده اند.

نانا بدریان و آندره وارتانیان، زوج مسیحی اهل تاجیکستان به ترتیب در تاریخ های ۴ بهمن و ۲۴ دی ماه سال جاری توسط نیروهای اداره اطلاعات تهران بازداشت شده اند.

“آقای وارتانیان صاحب ملک یک کلیسا در تهران بوده اما علت بازداشت وی مشخص نیست.”

“خانم بدریان بعد از بازجویی و تحمل سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین، در تاریخ نامشخصی به بند عمومی زنان این زندان منتقل شده است.”