هشت زندانی زن محکوم به اعدام از دار نجات یافتند

110

هشت زندانی متهم به قتل در زندان زنان قرچک (ندامتگاه شهر ری) از چوبه دار رهایی یافتند. این هشت زندانی  زن در زندان قرچک  زنانی بودند که در آخرین لحظات توسط اولیای دم بخشیده شدند .

این زنان پس از رضایت اولیای دم، از چنگال قوه قضاییه که به شدت دنبال اعدام آنان بود گریخته و به زندگی بازگشتند، زیرا تا جایی که به مردم ایران بر میگردد، مردم طرفدار کشتن انسانها نیستند و بخشیدن را که یک صفت خدایی است به انتقام گیری ترجیح میدهند زیرا در عفو لذتی است که در انتقام نیست. اما این بخشش هرگز شامل حال کسانی که همه چیز مردم را غارت کرده اند نخواهد شد. و ریال به ریال دزدیها را باید پس بدهند و نفس به نفس اعدامهای جوانان را باید جواب بدهند. روز روزش که برسد همه مردم اولیای دم هزاران قتل عام شده خواهند بود، همه مردم اولیای دم هزاران کشته شده در خیابانها در سال ۸۸ خواهند بود. روزی که همه غارت شدگان مال باختگان هستی باختگان فقرا به اعتیاد کشیده شدگان کار باختگان و جانباختگان به خیابان بیایند و حرفشان را بزنند. آن روز روز نوینی است که ترس جایش را عوض خواهد کرد! و دیگر ما نمیترسیم.