وضعیت وحشتناک زندان تبریز

هم اکنون حدود ۷۰۰۰ هزار زندانی در بندهای زندان مرکزی تبریز محبوس هستند. این در شرایطی است که این زندان فقط گنجایش و ظرفیت ۱۰۰۰ نفر را دارد. وضعیت بهداری و دندانپزشکی در این زندان اسفناک است. یک دندانپزشک برای هفت هزار نفر روزانه فقط نیم ساعت به مطب میاید. بنا به گفته زندانیان هم اکنون دو هفته است که این نیم ساعت حضور دندانپزشک هم قطع گردیده است. بر اساس قوانین سازمان زندانها که خود حکومت آنرا تصویب کرده است، هر زندانی حق دارد ماهیانه یکبار توسط دکتر زندان ویزیت شود، در صورتی که با این تعداد زندانی هر شش ماه یکبار نیز به زندانیان بیمار نوبت ویزیت نمی رسد. در صورتی که یک زندانی به بیماری خاص ویروسی مبتلا شود، بدلیل عدم وجود پزشک این بیماری به سطح کل بند منتقل میگردد و سایرین نیز به همین بیماری مبتلا میگردند. این در شرایطی است که هیچکس پاسخگوی زندانیان بیمار در این زندان نیست.

 از طرف دیگر بیش از یکماه است که به بهانه تعمیر آشپزخانه در زندان مرکزی تبریز به زندانیان غذای مکفی داده نمیشود. به زندانیان محبوس در این زندان در وعده ناهار؛ تنها برنج  و شام یک سوپ بد بو داده میشود که کیفیت آن بسیار نامطلوب است. بدلیل سوءتغذیه و نداشتن حداقلهای غذایی؛ اکثر زندانیان دچار مشکلات جدی گوارشی و معده شده اند. زندانبانان به زندانیان گفته اند در صورتی که نمیتوانند از این غذا استفاده کنند، میتوانند از فروشگاه زندان غذا بخرند. در حالی که غذای فروشگاه زندان بسیار گران است و عده زیادی از زندانیان توانایی خرید غذا از فروشگاه را ندارند و گرسنگی می کشند. هنوز هم مشخص نیست که تعمیرات ذکر شده تا چه زمانی بطول میانجامد!؟