تجمع اعتراضی شیشه قزوین و کارگران شهرداری اهواز

صبح امروز (۱۱بهمن ماه)کارگران خدماتی منطقه ۴ اهواز دست از کار کشیده و مقابل ساختمان شهرداری این منطقه تجمع کرده‌اند.  این کارگران مدت سه ماه است که دستمزدشان پرداخت نشده و معوقات مزدی دارند.

همچنین امروز یک تجمع دیگر در مقابل کارخانه شیشه قزوین انجام شد.

کارگران این کارخانه در ادامه تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی کارگران «شیشه قزوین» صبح امروز چهارشنبه ۱۱ اسفند، مقابل درب ورودی کارخانه تجمع کرده‌اند. جمعا ۳۵۰ کارگر در این کارخانه مشغول به کار هستند. جمعی از کارگران برای چندمین بار در سال جاری در اعتراض به تاخیر در پرداخت دستمزد در پنج ماه گذشته مقابل درب ورودی این کارخانه تجمع کردند و خواستار پرداخت مطالباتشان شدند.