گران شدن 7قلم مواد خوراکی

بانک مرکزی متوسط قیمت اقلام مواد خوراکی را برای سال منتهی به ششم اسفندماه منتشر و اعلام کرد که قیمت لبنیات نسبت به هفته مشابه سال گذشته ۷,۵ درصد، تخم مرغ ۳.۵ درصد، برنج ۳۱.۵ درصد، حبوب ۱۹.۹ درصد، میوه های تازه ۲۶.۸ درصد، سبزی های تازه ۲۷.۴ درصد، گوشت قرمز ۷.۸ درصد، گوشت مرغ ۲۵.۱ درصد، قند و شکر ۲۳.۳ درصد، چای ۱۳.۲ درصد و روغن نباتی ۸.۴ درصد افزایش یافته اند.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات بهای کره پاستوریزه معادل ۳.۷ درصد کاهش داشت و قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل ۶,۲ درصد افزایش یافت و شانه ای ۱۰۶ هزار تا ۱۲۰ هزار ریال فروش می رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی ثابت بود. بهای برنج داخله درجه یک معادل ۰,۳ درصد افزایش ولی قیمت برنج داخله درجه دو ۰.۸ درصد کاهش داشت. در گروه حبوب بهای لوبیا چشم بلبلی، لوبیا سفید و لوبیا قرمز بدون تغییر بود و قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰.۲ درصد تا ۰.۶ درصد افزایش یافت.

میوه‌ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شدند. میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی ای تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه بهای تمام اقلام این گروه بین ۰,۵ درصد تا ۱۵.۸ درصد افزایش داشت. در گروه سبزی های تازه نیز قیمت تمام اقلام این گروه بین ۱.۴ درصد تا ۹۲.۷ درصد افزایش یافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل ۰,۹ درصد، گوشت تازه گاو و گوساله ۰.۷ درصد و گوشت مرغ ۳.۷ درصد افزایش داشت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته قیمت قند معادل ۰,۴ درصد و شکر ۱.۵ درصد کاهش یافت. بهای چای خارجی و انواع روغن نباتی ثابت بود