زنان در میان معترضین به مجازات اعدام

63

صبح روز ۷ اسفندماه، شماري از زنان مدافع حقوق بشر و خانواده‌های زندانیان زیر اعدام، در مقابل ساختمان مجلس در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواهان لغو احكام اعدام شدند.

تجمع‌کنندگان از شهرها و استانهاي مختلف چون تهران، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان غربی، خوزستان، اصفهان و قشم بودند.

زنان معترض پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته بود: «اعدام مساوی با فروپاشی خانواده».