خبر فوری جنایت وحشتناک ماموران شهرداری تهران کشتن کارتن خوابها

8002

امروز یکشنبه ۸اسفند ۹۵ طی یک جنایت علنی و هولناک خودروهای شهرداری از روی کارتن خوابها عبور کرده و چند نفر را کشتند.

این جنایت در پشت خوابگاه کارتن خوابها اتفاق افتاده است نفری که فیلم را فرستاده میگوید که تعدادی از کارتن خوابها کشته و تعدادی زخمی شده اند. از این موارد البته جنایتکاران در قیام ۸۸ هم ازخود نشان داده بودند وقتی که از روی مردم قیام کننده با خودرو عبور میکردند. این جنایت را هم قالیباف باید به دفترچه اعمالش اضافه کند.