طاهره ریاحی با فشار و تشنج روبروست

110

طاهره ریاحی، روزنامه‌نگار و دبیر اجتماعی خبرگزاری حكومتي برنا، در حال حاضر در زندان اوين، مکرراً دچار تشنج شده و در وضعیت وخیمی به سر می‌برد. اين روزنامه نگار، از هفتم دی‌ماه در بازداشتگاه اطلاعات در اوين، تحت بازجویی قرار دارد.  وخامت وضعيت وي، بر اثر همين بازجويي هاست. اتهام طاهره رياحي، تبليغ عليه نظام عنوان شده است.