فریب کثیف وزارت اطلاعات برای دستگیری یک خانم دکتر

1404

در ادامه موج دستگیری های فعالین سیاسی و حقوق بشری؛ حوالی ساعت ۱۱شب اول اسفند ۱۳۹۵ مأموران وزارت اطلاعات به بهانه آوردن مریض به درب منزل خانم دکتر مهرناز حقیقی در بندرعباس مراجعه کرده و وی را بازداشت کردند. این خانم دکتر که برای مداوای یک بیمار آماده شده بود به یکباره با هجوم ماموران امنیتی روبرو شد و دستگیر گردید. تا کنون هیج اطلاعی از علت بازداشت و وضعیت خانم دکتر حقیقی به دست نیامده است و خانواده اش در نگرانی به سر میبرند، زیرا ته دستگیریهای خودسرانه مشخص نیست که به کجا می انجامد.