پلیس امنیتی و ضدتروریستی نروژ در گزارش سالانه خود از تلاش‌های ایران برای اذیت و آزار پناهندگان و مخالفان ایرانی در نروژ پرده برداشت. در قسمتی از این گزارش تحت عنوان «جاسوسی علیه پناهندگان» آمده است، ایران از جمله حکومتهایی است که سرویس‌های اطلاعاتی آن برای دسته‌بندی کردن افراد و گروههایی که به‌عنوان منتقد و یا مخالف حکومت شناخته می‌شوند، فعال هستند. هدف، وارد آوردن فشار و یا تهدید کردن افراد برای همکاری و یا مجبور کردن آنان به فاصله‌گرفتن از فعالیت‌های انتقادی علیه ایران است. این سرویس‌ها همچنین درصدد بررسی و شناسایی سایر افرادی هستند که دشمن حاکامان ایران هستند. به همین دلیل در سال ۲۰۱۷ نیز بخشی از محیط‌های پناهندگی و اپوزیسیون در نروژ هم‌چنان از اهداف این سرویس‌های امنیتی خواهند بود.

گزارش سالانه پلیس امنیتی و ضدتروریستی نروژ همچنین می‌نویسد: « ایران کار و فعالیت در زمینه توسعه و آزمایش‌کردن موشکهای بالستیکی را دنبال می‌کند. در نتیجه، شرکتهای نروژی که به توسعه فن‌آوری مربوطه مشغولند، بایستی هم‌چنان مراقب تلاش مقامات ایران برای کسب غیرقانونی (فن آوری) در نروژ باشند».

یادآوری می‌شود، سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی سایر کشورهای اروپایی نیز مکرراً در گزارشهای خود، نسبت به فعالیتهای جاسوسی وزارت اطلاعات ایران در خاک اروپا هشدار داده‌اند. از جمله، سرویسهای امنیتی آلمان و هلند بارها فعالیتهای جاسوسی مأموران اطلاعات ایران علیه پناهندگان و مخالفان ایرانی را گزارش کرده و خاطرنشان کرده‌اند.