تلویزیون العربیه ۴اسفند ۹۵ به تصاویری دست یافته که توسط یک هواپیمای بدون سرنشین در شهرستان میدی در غرب یمن گرفته شده اما این هواپیمای بدون سرنشین توسط ارتش ملی سرنگون شد.

این فرد، سرکرده حوثیها، ابو عقیل شامی است که در شهرستان ساحلی میدی کشته شد. این تصاویر نیز به دست تلویزیون العربیه افتاده است که میزان و برد گلوله‌های خمپاره را نشان می‌دهد.

بنا‌ به اطلاعاتی که ارتش ملی یمن در اختیار ما قرار داد، ابو عقیل شامی در سپاه پاسداران ایران، آموزشهای نظامی را فراگرفته بود.

یک رزمنده: این یک کارت شناسایی ایرانی، مربوط به مربیان مرکز آموزش نظامی شبه‌نظامیان حوثی است که برای نظارت بر نقشه‌ها و سایتها استفاده می‌کردند.

بنا‌ به اعتراف یکی از اسرای شبه‌نظامی حوثی، این هواپیمای بدون سرنشین را یک نفر ایرانی هدایت می‌کند. علامت روی کلاه این فرد نیز، به هیچ‌کدام از نهادهای نظامی و امنیتی یمن مشابهت ندارد. منابع ما گفتند، این علامت شاخه مربیان ایرانی در یمن است.

یک رزمنده: «ما رزمندگان ارتش ملی در شهرستان میدی، این هواپیمای بدون سرنشین حوثیها را سرنگون کردیم که در حال فیلمبرداری و جاسوسی از مناطق و مواضع ارتش ملی در جبهه میدی بود». این هواپیما بعد از آن‌که سرنگون شد به دست ارتش ملی افتاد.

دوربینهایی که از کشته شدگان حوثی بر جای مانده، حاکی از میزان ناامیدی و فروپاشی روحی و روانی آنهاست. این فیلمها، هم‌چنین، سربازگیری حوثیها از میان کودکان و حضور عناصر سپاه پاسداران ایران در جنگ یمن را به خوبی اثبات می‌کند.