سنای کانادا
سنای کانادا

کمیته امور خارجی سنای کانادا، یک جلسه استماع را برای بحث پیرامون لایحه اعمال تحریم‌های غیراتمی علیه ایران برگزار کرد.

لایحه تحریم‌های غیراتمی ایران که با شماره S-219 در کمیته امور خارجی سنای کانادا تحت بررسی است، در اواخر سال گذشته توسط سناتور دیوید تاچوک رئیس کمیته بانکی، اقتصاد و تجارت سنای کانادا ارائه شده و خواهان اعمال تحریم بر حکومت ایران به‌دلیل سه تهدید عمده گسترش تروریسم در خارج، نقض حقوق‌بشر در داخل و تحریک به نفرت و نسل‌کشی می‌شود.

این لایحه، وزیر امنیت دولت کانادا را ملزم می‌کند که یک گزارش سالانه در مورد تهدیدات مذکور به پارلمان ارائه کند در بخش دیگری از این لایحه، از وزیر امنیت کانادا خواسته شده است که نام‌گذاری سپاه پاسداران را به‌عنوان یک گروه تروریستی مورد بررسی قرار بدهد.

ایروین کاتلر وزیر پیشین دادگستری کانادا در سخنان خود در جلسه استماع سنای این کشور ضمن تأکید بر لزوم حسابرسی از ایران به‌خاطر جنایاتشان علیه مردم ایران، تهدیدات ایران را در پنج زمینه برشمرد:

تهدید اتمی، حمایت حکومتی از تروریسم بین‌المللی، تحریک به نفرت و نسل‌کشی، نقض گسترده حقوق‌بشر که در دوران روحانی و بعد از توافق اتمی افزایش یافته است و دخالتهای تجاوزکارانه در منطقه.

ایروین کاتلر، گفت: «یکی از روایتهایی که به اشتباه از طرف ایران تحت حاکمیت خامنه‌ای تبلیغ می‌شود این است که بعد از توافق اتمی… دیگر نیازی به تحریم نیست ایران فرهنگ مصونیت از مجازات را ترغیب و حمایت می‌کند. (این در حالی است که) توافق اتمی به سایر تهدیدهایی که من اشاره کردم و تهدیدهایی که در لایحه شما نیز هست نمی‌پردازد. برعکس، این خود دلیلی است که (باید بر پایه آن ایران به‌خاطر) این تهدیدات مورد تحریم قرار گیرد؛ دقیقاً به این دلیل که در توافق اتمی نبوده‌اند».

وزیر پیشین دادگستری کانادا تأکید کرد که در صورت عدم حسابرسی از ، « (ما) در فرهنگ مصونیت از مجازات و فقدان هیچ‌گونه حسابرسی از ناقضان حقوق‌بشر شریک جرم خواهیم بود که در نتیجه تعهدات خودمان را انجام نداده‌ایم».

وی اضافه کرد: « (این برداشت غلط است که بگوییم) اگر ما چیزی مثل این لایحه سنا را تصویب کنیم، ما را از تعامل با ایران محروم می‌کند و یا اگر با ایران تعامل کنیم به نوعی این لایحه نباید باشد. (چون) وقتی می‌گوییم تعامل با ایران، نمی‌گوییم تعامل با حکومت ایران (بلکه) به تعامل از طرف مردم ایران اشاره می‌کنیم که خودشان هدف سرکوب گسترده داخلی هستند.