علت کارشناسی گرد و خاک خوزستان سپاه پاسداران است

504
علت کارشناسی گرد و خاک خوزستان سپاه پاسداران است

این خبر را یکی از دوستان آژانس ایران خبر فرستاده است با تشکر فراوان از این دوست گرامی

علت گرد و خاک خوزستان که سالها توسط دولت و خانم ابتکار مسکوت مانده بود بعد از پانزده سال توسط چینی ها فاش شد بنا به گز ارش شانگ هوا یکی از خبرگزاری های رسمی چین علت اصلی گرد و خاک هیچ ارتباطی به کشورهای همسایه ایران ندارد وعلت اصلی ان کشف سیزده سفره عظیم نفت و گاز در مناطق جنوبی (هورالعظیم و تالاب شادگان) خوزستان می باشد این ذخائر عظیم که توسط چینی ها اکتشاف شده بود به دلایل اشتراک وهم مرز بودن باکشورعراق ،ایران می خواست با توجه به تجربه ذخائر مشترک عظیم قطر (عسلویه) و نداشتن امکانات استخراج در دریا و تحریمها و پیشی گرفتن قطر برای استخراج این منابع عظیم نفت وگاز سرعت عمل به خرج دهد واقدام به خشک کردن تالاب های خوزستان نمود تا به استخراج این منابع عظیم سرعت عمل ببخشد همین موضوع باعث شد در دهه های گذشته تمام ابهای بالا دستی تالابها را قطع و یا به جهت های غیرکارشناسی انحراف داد که همین موضوع ازسویی وخشکسالی های سالهای اخیر ازسوی دیگر به خشک شدن تالاب ها و رودخانه ها سرعت بخشید و پس از چند سال بعلت ضعیف شدن لایه های سطحی خاک با کوچک ترین وزش بادهای موسمی سطح سبک برداشته و باعث بوجود آمدن گرد و غبارهای بسیار فاجعه بار می گردد گزارشها حاکی از آن است که پروژهای حفاری و استخراج نفت و گاز با سرعت بالایی در این مناطق مشغول فعالیت هستند و دولت این موضوع را به هیچ عنوان مطرح نکرد و از اظهار واقعیت ها به مردم خوزستان کوتاهی کرده است.

منبع:

خبرگزاری شانگ هوا ی چین