انفجار در یک ساختمان ۱۲کشته و مجروح به جای گذاشت

46
انفجار در یک ساختمان 12کشته و مجروح به جای گذاشت

روزسه‌شنبه شب ۳اسفند ۹۵ در حادثه انفجار و ریزش ۳ ساختمان در خیابان خلیج‌فارس در تهران، ۵تن کشته شدند که شامل سه زن و یک دختربچه ۳۸روزه و یک پسر بچه ۱۰روزه می‌شود. در این حادثه ۷نفر هم مصدوم شده‌اند.

علت این حادثه هنوز مشخص نشده است.