امروز هم چون دیروز چندین تجمع اعتراضی جلوی مجلس شکل گرفته است

222
امروز هم چون دیروز چندین تجمع اعتراضی جلوی مجلس شکل گرفته است

تجمع کارشناسان وزارت صنعت و معدن

امروز چهارشنبه ۴اسفند از ساعت ۹صبح تعداد ۳۰۰نفر از بازرسان و کارشناسان وزارت صنعت و معدن در مقابل مجلس  تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواهان استخدام رسمی و بازگشت به کار شدند.

تجمع‌کنندگان گفتند: «ما برای بار سوم است این‌جا تجمع می‌کنیم ولی کسی به حرف ما گوش نمی‌کند»

تجمع غارت شدگان شرکت احیای اراضی کوثر

همزمان جمعی از غارت شدگان شرکت احیای اراضی کوثر وابسته به وزارت نیرو در مقابل مجلس  تجمع کردند و خواهان برگرداند زمین یا پول به غارت رفته خود شدند.

اعتراض غارت شدگان مؤسسه کاسپین

همچنین حدود ۴۰۰نفر از غارت شدگان مؤسسه کاسپین در مقابل مجلس تجمع کردند و خواستار برگرداندن پولهای به غارت رفته خود شدند. هر لحظه بر تعداد جمعیت افزوده می‌شود. تجمع‌کنندگان کاسپین با خود پلاکاردهایی دارند که رویشان نوشته شده: «من پولم را در جایی به امانت گذاشتم که روی سردرب آن نوشته شده بود موئسسه اعتباری کاسپین با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ما گفته می‌شود صبور باشید آیا زندگی و طلب کاران هم می‌توانند صبور باشند؟

ما به اعتبار مجوز بانک مرکزی پول خود را به امانت گذاشتیم آیا بانک مرکزی اعتبار ندارد؟»

این مال غارت شدگان  روز یکشنبه اول اسفند نیز جلوی مجلس تجمع اعتراضی داشتند.