پروازهای ایر ایندیا به ایران به‌حال تعلیق درآمد

88

ایر ایندیا اکسپرس’ برنامه‌اش برای پرواز به ایران را به‌حالت تعلیق درآورد خبرگزاری بلومبرگ با مخابره این خبر افزود: «در پی افزایش تنشها میان  ایران و آمریکا، شرکت هواپیمایی هندی ’ایر ایندیا اکسپرس’ برنامه‌اش برای پرواز به تهران را به‌حالت تعلیق درآورده است. مدیر اجرایی این شرکت گفت از آنجا که برخی از هواپیماهای این شرکت از طریق یک بانک آمریکایی خریداری شده‌اند، توانایی پرواز این هواپیماها به کشوری که در تحریم‌های آمریکا قرار دارد از ایر ایندیا اکسپرس سلب شده است».