پدیده نادر تشکیل ابرهای رنگین که بعدازظهر دیروز دوشنبه دوم اسفند (۲۰ فوریه) آسمان سنگاپور را نورانی کرد برای یک ربع شهروندان سنگاپوری را مشغول کرده بود.

عده‌ای این پدیده را به “رنگین‌کمان آتشین” تشبیه کردند که عموما در زمان خروج تشعشات نور از ابرهای یخ زده اتفاق می‌افتد.

بعضی دیگر اما آن را به تغییر رنگ و “قوس و قزح” تشبیه کردند که در زمان خروج نور از قطرات آب یا تکه‌های کوچک یخ رخ می‌دهد. این پدیده در بسیاری از نقاط جزیره قابل مشاهده بود.