تجمع اعتراضی دانشجویان اراک

83
تجمع اعتراضی دانشجویان اراک

جمعی از دانشجویان دانشگاه اراک در اعتراض به مشکلات مالی، خدماتی و آموزشی تجمع کردند.

در حالی که چند روزی بیشتر از آغاز ترم جدید نمی‌گذرد اما کاسه‌ی صبر دانشجویان دانشگاه اراک لبریز شده است و به شیوه‌های مختلف اعتراض خود را ابراز می‌کنند.