اخبار تکمیلی تجمع بزرگ بازنشستگان جلوی مجلس

414

جمعیت رو به افزایش است بازنشستگان همواره با همدلی و همبستگی تجمعات اعتراضی گسترده ای را در مقابل مجلس داشته اند و همواره توانسته اند با هم همراه باشند با درود به این پیشکسوتان از تمام هموطنان درخواست داریم به این تجمع بپیوندند و یاری رسان پدران، برادران و مادران خود باشند . این واضح است که این قشر بر گردن عموم مردم ایران حق دارند. به امید روزی که برای حق خواهی نیاز به فریاد زدن نداشته باشیم. روزی که آزادی و نعمت سهم عموم مردم ایران باشد.