موضوع مسابقه عکاسی دنیای زیر آب سال ۲۰۱۷ (UPY) مناظر زیر سطح اب دریاها است. این مسابقه شامل ۱۰۰ بخش مختلف است که عکاسان شرکت کننده در زمینه مهارت‌هایشان در مباحث عکاسی مانند ماکرو، زاویه گسترده (Wide Angle)،‌ عکاسی رفتاری و مبحث کشتی شکسته به اضافه ۳ بخش اختصاصی برای آب‌های کشور انگلیس مورد آزمایش قرار می‌گیرند.