بسته شدن راه ۱۰۰۰روستا در ایران

معاون حمل ونقل جاده‌یی در اردبیل امروز ۲۹بهمن ۹۵ گفت ”طی ۱۲ ساعت گذشته نیمی از راههای روستایی استان مشتمل بر هزار روستا به‌دلیل بارش سنگین برف مسدود شده است“.

وی با اشاره به بارش برف در استان اعلام کرد که عملاً امکان باز کردن راههای روستایی در حال حاضر موجود نمی‌باشد و راههای روستایی تماماً در زیر برف رفته است.