مجلس ایران

جلسه علنی مجلس روز چهارشنبه متشنج و نیز شاهد هشدارها و ابراز نگرانیهای جناحهای حکومتی نسبت به پیامدهای بحرانهای اقتصادی- اجتماعی و فوران خشم مردم به‌خاطر افزایش فقر و محرومیت و شکافهای طبقاتی بود:

عبدالله رضیان: نماینده مجلس ۲۷بهمن ۹۵: فاصله ما از مردم خطر بزرگی است، هوشیار باشیم فاصله طبقاتی در کشور در حال زیاد شدن هست وضعیت اشتغال در مرحله انفجاره متأسفانه و هیچ راهکاری برای رفع این مشکل دیده نمی‌شه و دور نما نگران‌کننده است… … نهادینه شدن فساد و سیاست‌زده شدن ما مسئولان متأسفانه باعث ایجاد بی‌اعتمادی در مردم شده و این امر مثل موریانه در حال خوردن نظام و ارزشهای آن از درون هست متأسفانه دولتمردان ما کمتر به این امر توجه دارند چه ما مجلسیان چه دولتمردان و چه قوه ‌قضاییه باید بیشتر توجه کنه و فاصله ما از مردم خطر بزرگی است که باید هوشیار باشیم…

ناصر موسوی لاریگانی نماینده مجلس ۲۷بهمن ۹۵: خواب زمستانی تولید و صنعت و مسکن و سایه سنگین رکود هنوز بخش تولید و صنعت و مسکن در خواب زمستانی به‌سر می‌برند سکوت سوله‌ها و شهرکهای صنعتی تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و ورشکستگی بسیاری از کارخانه‌ها گویای تداوم سایه سنگین رکود بر تولید کشور است… روز بروز شاهد افزایش شکاف طبقاتی در جامعه هستیم به‌دلیل سیاستهای اقتصادی لیبرالی فقرا روز به روز فقیر تر و ثروتمندان ثروتمندتر می‌شوند. بازنشستگان هوانیروز دیروز مهمان مجلس بودند و گریه می‌کردند از تبعیض‌هایی که به آنها روا شده، کارگران پلی اکلیل ۹ماه است حقوق نگرفته‌اند، کارگران کاشی نیلو کاشی اصفهان با این مشکل روبه‌رو هستند…

احمد سالک نماینده دیگر مجلس ۲۷بهمن ۹۵:هشدار به وضعیت کارگران پلی اکلیل: ۹ماه حقوق نگرفته‌اند اولا یک تذکری می‌دهم به‌ریاست جمهوری که حتماً نسبت به کارگران کارخانه پلی اکلیل اصفهان رسیدگی کنند ۹ماه است حقوق ندادند و با معضلاتی روبه‌رو هستند…

عبدالرضا عزیزی عضو مجلس ۲۷بهمن ۹۵: بزرگترین سرطان در شریانهای اقتصادی نظام به‌حال بزرگترین سرطان کشور که در شریانهای اقتصادی اون جاری است چاره‌ای بیندیشیم نظام پولی و بانکی کشور دچار سرطان بدخیمی است. ما سرزمینمان را از جنگ نظامی می‌توانیم نجات بدهیم اما از جنگ اقتصادی و ارزی با روند کنونی نمی‌توانیم. جریان خون اقتصادی کشور، در حال حاضر جریان پول سرطانی شده…