بنا‌ به گزارشهای دریافتی به‌دنبال فراخوان قبلی برای تجمع در میدان ونک در تهران در روز پنجشنبه۲۸بهمن، در حمایت از تظاهرات مردم خوزستان، متجاوز ازسیصد  نیروی انتظامی و بسیجی، به‌علاوه حدود چهل خودرو نیروی انتظامی شامل ون و سواری و وانت، میدان ونک را قرق کرده بودند. با وجود این تدابیر عده‌یی از زنان شجاع خوزستانی و تهرانی، رأس ساعت۱۶ تراکتهایی با مضمون’ خوزستان هوا ندارد، خوزستان آب ندارد، خوزستان در حال مرگ است’را در ضلع شمال شرقی میدان بالا بردند و از سوی مردم مورد حمایت قرار گرفتند. آنها همچنین شعار می‌دادند خوزستانی تنها نیست. بنا‌ به این گزارش مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی و اوباش لباس‌شخصی به آنان حمله کرده و ضمن گرفتن موبایل، چهارتن از زنان شجاع را دستگیر کرده و با خود بردند.