تحصن خانواده اعدامی جلوی دفتر لاریجانی ادامه دارد

157

بنا‌ به گزارشهای منتشر شده خانواده زندانی مصطفی آزادی روز سه‌شنبه ۲۶بهمن تا بامداد امروز چهارشنبه ۲۷بهمن مقابل دفتر صادق لاریجانی رئیسقوه قضاییه تجمع و تحصن کرده و خواهان توقف حکم اعدام فرزندشان شدند که در سلول انفرادی در انتظار اجرای حکم اعدام به‌سر می‌برد.

خانواده آزادی روز دوشنبه ۲۵ بهمن مطلع شدند که فرزندشان زندانی مصطفی آزادی جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی بند قرنطینه زندان مرکزی زاهدان منتقل شده است. آنها بلافاصله از کوهدشت عازم تهران شدند و روز سه‌شنبه صبح به دفتر صادق لاریجانی مراجعه کردند و خواهان متوقف حکم اعدام فرزندشان شدند. به آنها گفته شده است که حکم اعدام فرزندشان روز چهارشنبه ۲۷ بهمن ماه اجرا خواهد شد.

مصطفی آزادی عبد ولی ۳۲ ساله از شهرستان کوهدشت است. این خانواده گفته‌اند تجمع و تحصن اعتراضی آنها تا زمانیکه که حکم اعدام فرزندشان لغو نشود ادامه خواهد یافت.