تجمع اعتراضی مردم نطنز

114
تجمع اعتراضی مردم نظنز

مردم نطنز در اعتراض به عملکرد معادن مقابل وزارت صنعت و معدن تجمع کردند

پیش ازظهر روز۲۶بهمن،جمعی از اهالی شهر طرقرود و روستاهای اوره، کمجان و کشه که در جوار معادن سنگ واقع شده و از بابت فعالیت های بدون ضابطه و خارج از قانون معدن داران شهرستان نطنز به شدت متضرر شده اند در تجمعی اعتراض آمیز در مقابل وزارت صنعت معدن و تجارت گرد هم آمدند.

به گزارش منابع خبری محلی،جمعی از مردم مناطق یاد شده و فعالان محیط زیست نسبت به تخریب باغات، آلودگی آب چشمه ها، تخریب کوهستان و تعدی معادن به منطقه حفاظت شده کرکس معترض هستند.

به گفته تجمع کنندگان مقرر شد ظرف یک هفته به تقاضای مردم مبنی بر اجرای مصوبه شورایعالی معادن و تعطیلی معادن متخلف رسیدگی و نتیجه اعلام شود.