تولید پنلهای خورشیدی با دوبرابر بازدهی

61
تولید پنلهای خورشیدی با دوبرابر بازدهی
تولید پنلهای خورشیدی با دوبرابر بازدهی

دانشمندان در سوئیس پنل‌های خورشیدی جدیدی را تولید کرده‌اند که توان بازدهی برق آنها به دو برابر پنل‌های تولید شده فعلی می‌رسد. این پنلها که با تکنولوژی فوق‌العاده حساس الکترونیکی و فیزیکی تهیه شده است از طبیعت گیاهان اقتباس گرفته است به این شکل که برگ گیاهان برای جذب نور خورشید، خود را با حرکت خورشید تنظیم می‌کنند. در درون این پنلها نیز سلولهایی شبیه لنز تعبیه شده است که با حرکت خورشید به سوی نور حرکت می‌کند و حداکثر نور خورشید را جذب می‌کند.

دانشمندان می‌گویند این پنلها کار انسان را برای نصب آنها در اکثر نقاط سهل‌تر کرده است و برق بیشتری ارایه می‌کند.