من از نهایت شب حرف میزنم

من از نهایت تاریکی

و از نهایت شب حرف میزنم

اگر به خانه من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیاور

و یک دریچه که از آن

به ازدحام کوچه ی خوشبخت بنگرم

۵۰ ‌سال پیش، برابر با بیست و چهارم بهمن ۱۳۴۵ خورشیدی، فروغ‌الزمان #فرخزاد، شاعر معاصر ایرانی بر اثر سانحه رانندگی در ۳۲ سالگی درگذشت.