مشتی از خروار، گزارشات خبرنگاران آژانس ایران خبر از چند شهر

72
رژه تاکسی ها در22بهمن

بنا‌ به گزارشهای دریافتی به علت کسادی نمایش ۲۲بهمن در تهران و شهرستانها، حکومت دست به ترفندهای مختلف زده است.

در کرمانشاه تا ساعت ۱۰۳۰ صبح جمعه ۲۲بهمن جمعیت حاضر برای راهپیمایی به حدی کم بود که چندین بار تاکسیهای عمومی شهر را به‌حالت رژه دور میدان آزادی این شهر گرداندند.

در ایرانشهر عموم مردم راهپیمایی ۲۲بهمن را تحریم کرده و در آن شرکت نکرده‌اند. فقط دانش‌آموزان را وادار به آمدن به این راهپیمایی کرده‌اند. ایرانشهر همان شهری است که برای مراسم اعدام علنی هم مردم یکبار تحریم کرده و با همه جار و جنجالهای تبلیغاتی کسی برای نمایش رقص مرگ یک جوان حاضر نشد

یکی از دانش آموزان گفت هیچ کس شعار نمی‌دهد و فقط حالت قدم زدن دارد. همه بچه ها دارند مسخره میکنند.

در تهران در محدوده میدان آزادی تا میدان جمهوری اقدامات شدید امنیتی از طرف نیروهای سرکوب گرفته بود. همچنین برق برخی مناطق تهران قطع شده است.

رژیم برای کشاندن مردم به این مراسم از انواع ترفندها از جمله آرایشگری مجانی، شارژ تلفن مجانی و دادن رشوه به صورت نقدی کم نگذاشته بود! عکسهای این موارد را در گالری عکس امروز مشاهده فرمایید .