معصومه ضیاء فعال مدني
معصومه ضیاء فعال مدني

روز ۲۰بهمن دستگاه قضایی قرار بازداشت معصومه ضیاء که از ۱۷ دی ماه در انفرادی ۲۰۹ زندان اوین به سر می برد، را برای یک ماه دیگر تمدید کرد.

روز جمعه ۱۷ دی‌ماه، معصومه ضیاء هنگام بازگشت از سفر خارج کشور در فرودگاه توسط مأموران اداره اطلاعات بازداشت شد.