تجمع مردم اصفهان برای حفاظت از آب زاینده رود

113

بنا‌ به گزارشهای دریافتی ساعت ۱۸روز شنبه ۲۳بهمن مردم اصفهان در اعتراض به این‌که آب اصفهان بسته شود در کنار سی و سه پل تجمع کرده و شمع روشن کردند.

بنا‌ به این گزارش مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی در وحشت از گسترش این حرکت اعتراضی، در محل حاضر شده و از تجمع‌کنندگان خواستند که شمع‌های خود را خاموش کنند و بروند ولی مرد‌م مخالفت کرده و با سوت و کف و صدای بلند اعتراض خود را نشان دادند. همین واکنش مردم باعث شد که مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی عقب‌نشینی کنند.