زندان خرم آباد

مأموران گارد ویژه زندان مرکزی خرم‌آباد روز دوشنبه ۱۸بهمن وحشیانه به بند ۱ زندان مرکزی خرم‌آباد یورش بردند و زندانیان را از ساعت ۷ صبح در سرمای شدید در محوطه زندان نگه‌داشتند. زندانیان که اکثراً لباس کافی نداشته و یا لباسهای آنها مندرس است و تعدادی از زندانیان که اغلب مسن و بیمار هستند به مدت ۲ ساعت و نیم در سرما نگاه داشته شدند.

در این یورش فرمانده حفاظت و اطلاعات زندان، فریدون مرادی و فرد دیگری به نام سیف الله راه پیموده فرمانده یگان گارد ویژه و رضوی رئیس بازرسی زندان همراه با بیش از ۴۰زندانبان شرکت داشتند آنها وسایل شخصی زندانیان را به هم ریخته و یا با خود بردند. از جمله ساعت زندانیان، انگشتر و کارهای دستی. به هم ریختن وسایل شخصی زندانیان به حدی بود که زندانیان قادر به مشخص کردن وسایل شخصی خویش نبودند.

خاطرنشان می‌شود فریدون مرادی و سیف الله راه پیموده از شکنجه‌گرانی هستند که زندانیان بی‌دفاع را تا مرز مرگ شکنجه می‌کنند.

از طرفی در فصل سرما و یخبندان وسایل گرمایشی زندان قطع می‌باشد و زندانیان از سرما به خود می‌لرزند و وقتی که علت خاموش بودن وسایل گرمایشی را از زندانبانان می‌پرسند به آنها می‌گویند که زندان بودجه ندارد گازوییل بخرد تا وسایل گرمایشی را روشن کند. بیش از ۱۵ روز است که وسایل گرمایشی زندان به علت نبود گازوییل خاموش است. به‌دلیل نبود گازوییل آب گرم برای استحمام زندانیان وجود ندارد.