شهناز اکملی
شهناز اکملی

شهناز اکملی، فعال مدافع حقوق بشر و مخالف حکم اعدام، که ۹ روز از دستگیریش می گذرد، از امكان دسترسي به وكيل و ملاقات با اعضاي خانواده، منع شده است.

صبح روز ششم بهمن، ۶ تن از نیروهای امنیتی با مراجعه و تفتیش منزل خانم اکملی، وی را بازداشت و به زندان اوین منتقل نمودند.

خانم اکملی فرزندش مصطفی کریم بیگی را در جریان قیام سال ۸۸ از دست داد و هرساله به دليل برگزاری مراسم برای او و ارتباط با خانواده هاي شهداي قيام، مورد تهديد ماموران امنيتي قرار مي گيرد.