هجوم نیروهای سرکوبگر به دانشگاه علم و صنعت

86
دانشگاه علم و صنعت واحد نور
دانشگاه علم و صنعت واحد نور

 

روزچهارشنبه ۱۳بهمن تعداد زیادی از کارکنان فرمانداری  با همراهی نیروی سرکوبگر انتظامی شهرستان نور دراستان مازندران  بدون اطلاع قبلی و بصورت حمله و هجوم وارد حریم و ساختمان دانشگاه علم و صنعت شعبه شهرستان  نور شده و با شکستن قفل‌های امنیتی کلاس‌ها و اتاق‌های دانشگاه، تجهیزات دانشگاه را بیرون ریخته و تجهیزات خود را در آن مستقر کردند.

این اقدام علاوه براینکه باعث مصدوم شدن یک دانشجو و یکی ازکارکنان دانشگاه شد باعث واکنش سایر دست اندکاران دانشگاه شد و در این رابطه ازطرف دانشگاه علم وصنعت بیانیه اعتراضی صادرشد.