خودکشی در زندان زاهدان
خودکشی در زندان زاهدان

بنا‌ به گزارشهای منتشر شده سه‌شنبه شب پنجم بهمن یک زندانی ۶۰ساله در اعتراض به فشارهای طاقت‌فرسا در زندان زاهدان اقدام به خودکشی کرد.

بنا‌ به این گزارش، این زندانی که رضا زیوری نام دارد و بیش از ۱۳سال است که در زندان زاهدان زندانی است، در اعتراض به شرایط غیرانسانی در زندان و عدم درمان، اقدام بدار زدن خود در سلولش کرد. اما با متوجه شدن سایر همبدینانش او را در آخرین لحظات حیاتش نجات دادند و به بهداری زندان منتقل کردند. شرایط او هم‌اکنون بحرانی است.