محدودیتهای فوق امنیتی برای دو زندانی در سراوان

120

فشارها و اذیت و آذرها و محدودیتهای غیر انسانی علیه زندانی سیاسی عماد ملازهی در زندان سراوان

 زندانی سیاسی عمادالدین ملازهی پس از ۲ ماه شکنجه و اذیت و آزار از سلول انفرادی بند قرنطینه به بند عمومی منتقل گردید. روز جمعه اول بهمن ماه پس از ۲ ماه شکنجه و اذیت و آزار،زندانیان سیاسی عماد ملازهی و یعقوب جهانی از سلول انفرادی بند قرنطینه به بند عمومی زندان سراوان منتقل شدند آنها طی این مدت تحت شدیترین شکنجه های جسمی و روحی بازجویان اطلاعات سپاه برای گرفتن اعترافات دورغین به منظور پرونده سازی و صدور احکام غیر انسانی قرار داشتند. بازجویان اطلاعات سپاه پاسداران پس از انتقال آنها به بند عمومی به زندانبانان دستور داده اند که این ۲ زندانی سیاسی حق ملاقات و  تماس تلفنی  با خانواده هایشان را ندارند و حتی  حق رفتن به مسجد زندان و نمازخواندن را از آنها سلب نموده اند.

این ۲ زندانی سیاسی به  ۲بند جداگانه  منتقل شده اند و حق داشتن تماس با همدیگر را هم ندارند. زندانی سیاسی عماد الدین ملازهی با یورش مامورین اطلاعات سپاه پاسداران در اول آذر ماه ۱۳۹۵ دستگیر و ابتدا به اداره اطلاعات سراوان و سپس به اداره اطلاعات زاهدان منتقل گردید .او در اداره اطلاعات زاهدان تحت شدیدترین شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفت تا او را وادار به گرفتن اعترافات دروغین علیه خودش  برای پرونده سازی و بمنظور صدور احکام سنگین نمایند.

زندانی سیاسی عماد الدین ملازهی پیش از این  چندین سال در زندان زاهدان بصورت بلاتکلیف بسر برد و سپس آزاد گردید او بمدت ۱۵ماه درسلولهای انفرادی اداره اطلاعات زاهدان زندانی بود. فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران، دستگیری، شکنجه جسمی و روحی برای گرفتن اعترافات دروغین و پرونده سازی و ایجاد محدودیتهای غیر انسانی را محکوم می کند و ازکمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی در ایران است. فعالين حقوق بشر و دمكراسى در ايران۳ بهمن ۱۳۹۵ برابر با ۲۲ ژانویه ٢٠١۷