امکان مشارکت سیاسی برای زنان ایرانی فراهم نیست

44

طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی، نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس، از فراهم نبودن امکان مشارکت زنان در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی کشور انتقاد کرده است. او  گفت که زنان به نسبت سهم‌شان در آموزش عالی، از پست‌های مدیریتی بهره‌مند نیستند.

سیاوشی یادآوری کرده که دستیابی به توسعه متوازن و پایدار مستلزم توجه به توانایی‌های زنان است: «بنابر ماده عدالت جنسیتی دستگاه‌های اجرایی موظف و مکلف به رعایت این مسئله شده است و این در حالی است که معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز باید در راستای تحقق این مهم اقدام کند.»

ماده ۱۱۶ لایحه برنامه ششم توسعه بر لحاظ کردن سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن استوار است. مجلس دهم در روز ۱۹ دی این ماده را با ۱۶۲ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و ۶ رای ممتنع تصویب کرد.

این ماده مقرر می‌کند: «کليه دستگاه‌های اجرائی موظفند به‌ منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بيستم و بيست و يکم قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز و سياست‌های کلی برنامه ششم و سياست‌های کلی خانواده مبنی بر تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و استيفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان و نيز به‌منظور بهره‌مندی جامعه از سرمايه انسانی زنان در فرآيند توسعه پايدار و متوازن، با سازماندهی و تقويت جايگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رويکرد عدالت جنسيتی بر مبنای اصول اسلامی در سياست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزيابی آثار تصميمات خود در آن چارچوب، براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده در چارچوب سياست‌های کلی خانواده اقدام کنند.»