جای خالی آتش نشان شهید در جلسه امتحان
جای خالی آتش نشان شهید در جلسه امتحان

در تصویر زیر صندلی خالی فریدون علی‌تبار دانشجوی رشته پیشگیری از حریق و حوادث امروز در امتحان استاتیک و مقاومت مصالح سازمان آتش‌نشانی را مشاهده می کنید که دو روز پیش در جریان آتش سوزی و ریزش آوار ساختمان پلاسکو از دنیا رفت.